BUDOWNICTWO

Przewagą kompetencyjną przy realizacji projektów deweloperskich jest możliwość równoczesnego wykonywania wielu usług instalacyjnych przy zapewnieniu odpowiedniej siły fachowej oraz prawidłowego nadzoru technicznego przez cały okres trwania kontraktu. Współpracujemy z Inwestorami, Generalnymi Wykonawcami robót instalacyjnych w branży elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej.

czytaj więcej....

WODA I KANALIZACJA

Gospodarka zasobami wody i ścieków należy do tej branży, gdzie liczy się wysoka dostępność usługi dla Klienta. Projektujemy i integrujemy specjalistyczne rozwiązania dla branży wod-kan. oparte o sterowniki programowalne i panele operatorskie czołowych producentów światowych. Opracowujemy autorskie modele pracy systemów i algorytmy sterowania urządzeniami wykonawczymi w obiektach nowych i eksploatowanych.

czytaj więcej....

ENERGETYKA

Oferujemy projektowanie, uzgadnianie dokumentacji, dostawę, montaż urządzeń i wykonawstwo instalacji automatyki przemysłowej dla Klientów wytwarzających i dystrybuujących energię cieplną i elektryczną. Pracujemy w specyficznych dla tej gałęzi przemysłu warunkach, strefach zagrożenia wybuchem, skażeniem substancjami chemicznymi, miejscach o podwyższonym hałasie. Dysponujemy zespołem posiadającym uprawnienia SEP oraz doświadczenie w wykonywaniu prac niebezpiecznych.

czytaj więcej....